#Sportdienst

Aanvraagformulier voor het gebruik van het gemeentelijke stadion

Elke aanvraag moet ten laatste 20 dagen voor de gewenste gebruiksdatum zijn ingediend. Na verzending wordt uw aanvraag eerst geanalyseerd door de Sportdienst en vervolgens ter goedkeuring of afwijzing voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De Sportdienst zal u rechtstreeks op de hoogte brengen van het besluit van het College.

Meer

Gemeentestadion: terrein 2 heeft zijn nieuwe coating gekregen

Tot grote vreugde van de voetballiefhebbers zijn de werken voor de herbekleding van het gemeentelijk voetbalveld nr. 2 eind mei afgerond.

Meer

Maak kans op een gratis stage

De hele zomer lang zijn er gratis plaatsen beschikbaar voor sportstages van één week.

Meer

Sporten

Lijst van sportinfrastructuren.

Meer

Sportverenigingen

Lijst van Sportverenigingen.

Meer

Sport

Sportinfrastructuur.

Meer

Reglement van bezetting en interne orde in het gemeentelijk stadion

Reglement van bezetting en interne orde in het gemeentelijk stadion.

Meer

Bezettingsreglement en reglement van interne orde van het gymnasium

Bezettingsreglement en reglement van interne orde van het gymnasium.

Meer

Bezettinigsreglement en reglement van bezetting interne orde van het gemeentelijk sportcentrum

Bezettinigsreglement en reglement van bezetting interne orde van het gemeentelijk sportcentrum.

Meer

Sport

Het sportdienst beheert de infrastructuren van het gemeentestadion, het gemeentesportcentrum en het Gymnasium. Het belast zich in deze hoedanigheid met het verhuren van sportvelden aan verenigingen.

Meer