20200220_GR

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Aanhangsel aan de Cambio-overeenkomst - Installatie van een nieuw station

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Renovatie van het gebouw gelegen nr 87 Kouterlaan . Goedkeuring van het bijzonder bestek.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Motie tegen geweld en discriminatie ten aanzien van vrouwen en de erkenning van feminicide

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het uitzenden van de vergaderingen van de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het ophalen van de vuilniszakken

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya (ECOLO-GROEN) over de afwezigheid van leerkrachten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine (ECOLO-GROEN): pesterijen en ongewenste gedrag in sportclubs

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): voormalige residentie van het Prinsenpark

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (LB): moestuin 'Paradisiers'

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Zittingen van de Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad voor onderzoek voorgelegde dossiers. Indeling per zitting en thema.

 
Meer