20201029_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

23STE vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-024.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen - wijziging.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Subsidie 2020 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Begrotingwijziging n°1

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Begrotingwijziging n°1

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2020 - Begroting - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Ratificatie van avenant nr. 1 bij de pensioenregeling gekoppeld aan het door de gemeente Oudergem onderschreven groepsverzekeringscontract

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Reglement inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de receptie in het gemeentehuis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer