20210128_GR

Gemeenteraad - 28.01.2021 - Uitzending

De vergadering van de Gemeenteraad wordt virtueel op donderdag 28.01.2021 om 20:00 gehouden.

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mededelingen - Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

VZW Le Pavillon - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

VZW Senioren Oudergem - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Aan de Rand van het Zoniënwoud - Sociale woningen - wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Vernieuwing van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Studiebegeleidingssysteem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Goedkeuring van de overeenkomsten betreffende de toekenning van twee subsidies aan de gemeente Oudergem in het kader van de oproep tot het indienen van projecten 2020 Klimaatactie Ref: SUB/2020/CommunesCPAS/ActionClimat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Goedkeuring van de rekeningen van de Raadgevende sportcommissie - dienstjaar 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Toekenning van een subsidie ​​aan de gemeente Oudergem voor het jaar 2021 ter ondersteuning van de genomen maatregelen om "schooluitval te bestrijden" - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Verlenging van de overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2019-2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 4 - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer