350 personen aanwezig op de Oudergemse informatiesessie. Ja, de Brusselaars zijn geïnteresseerd in het GPDO!

Meer dan 350 personen hebben gisterenavond de informatiesessie bijgewoond die door de gemeente Oudergem werd georganiseerd. Alain Lefebvre, schepen van Stedenbouw: "Er wordt wel eens geklaagd over het gebrek aan belangstelling van de Brusselaars voor het GPDO. Dat is kennelijk niet het geval in Oudergem, waar de gemeente de moeite heeft gedaan om zelf haar inwoners te informeren."

Voor Christophe Magdalijns, waarnemend burgemeester, toont het succes van deze sessie aan dat de gemeenten het best in staat zijn om de plaatselijke bewoners te bereiken, naar hen te luisteren en hun aspiraties te verdedigen: " Dit levert het bewijs dat de gemeenten de plaats moeten blijven waar over de lokale territoriale ontwikkeling wordt beslist ." Op dinsdag 28 februari zal er een tweede informatiesessie worden georganiseerd.

De informatiesessie over het GPDO die op woensdag 22 februari door de gemeente Oudergem werd georganiseerd, heeft meer dan 500 mensen op de been gebracht. Ongeveer 150 van hen konden de sessie niet bijwonen omdat er niet genoeg plaats was in de zaal van de gemeenteraad. Zij werden uitgenodigd voor een tweede informatiesessie die op 28 februari om 20.00 uur zal plaatsvinden.

 

" De gemeente heeft de inwoners van Oudergem zelf geïnformeerd over de organisatie van het openbaar onderzoek over het GPDO ", legt Alain Lefebvre, schepen van Stedenbouw en Leefmilieu, uit. " Wij hebben een bericht verspreid in de 17.000 brievenbussen van de gemeente en een specifieke mededeling online geplaatst. En we konden al snel rekenen op grote belangstelling: de pagina's over het GPDO op de website van de gemeente registreerden bijna 2.500 bezoekers, met raadplegingstijden die opliepen tot bijna 10 minuten! "

Tijdens de informatiesessie hebben Christophe Magdalijns en Alain Lefebvre de grote uitdagingen van het GPDO voorgesteld en ook de mogelijke gevolgen ervan voor Oudergem op een rij gezet. Aan het einde van de presentatie kwamen er ook veel vragen uit het publiek.

Het centrale aandachtspunt: de territoriale ontwikkeling, zoals die door het ontwerp van GPDO wordt gewenst. "De geuite wens om Oudergem te verdichten valt niet in goede aarde ", stelt Alain Lefebvre vast. " Het concept van gegroepeerde iconische torens in Delta en geïsoleerde iconische torens langs de Vorstlaan roept ook een sterk gevoel van afwijzing op. De inwoners van Oudergem zijn gehecht aan het gezellige karakter van hun gemeente .”

Ander punt dat vragen oproept: de toekomst van de E411. In tegenstelling tot de andere in- en uitgaande wegen is het ontwerp van GPDO dubbelzinnig over de gewestelijke intenties betreffende het Hermann-Debrouxviaduct. Het GPDO heeft het over een "afsluiting" en niet over een omvorming tot stadsboulevard. De plannen voor een logistiek centrum in Delta om de leveringen naar de handelszaken van de stad te organiseren lijken voor velen ook onverenigbaar met de noodzaak om het verkeer af te bouwen.

" Wij hebben echter vastgesteld dat er een grote vraag is naar een snelle actie van het gewest om de autodruk te verlagen ", gaat Christophe Magdalijns verder. " De inwoners van Oudergem hebben zwaar te lijden onder het inkomend pendelverkeer. Ze maken zich terecht zorgen over hun levenskwaliteit en hun gezondheid. Voor ons is het de hoogste tijd dat het gewest een geloofwaardig aanbod van ontradingsparkeerplaatsen ontwikkelt vanaf het Leonardkruispunt, in combinatie met een snel en aantrekkelijk openbaarvervoeraanbod tussen deze parkings en de stad .”

Om in te spelen op de "uitdaging van de bevolkingsgroei", kiest het GPDO voor verdichting. Hiervoor vermeldt het vijf verdichtingscriteria: de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de afstand tussen de bouwfronten, het respect voor het architecturaal erfgoed, voldoende groene ruimten en de omvang van de percelen en huizenblokken. Vijf criteria die van Oudergem een aangewezen doelwit maken om te voldoen aan de gewestelijke verdichtingsvoornemens.

" Met het GPDO werpt het gewest zich op als boekhouder van de bevolkingsgroei ", betreurt Christophe Magdalijns. " De enige vraag die het GPDO zich stelt, is " hoe deze groei kan worden geabsorbeerd ". Het GPDO vraagt zich echter nooit af op welke manier die kan worden beheerd.  Maar daar ligt nu net de echte uitdaging. De mensen die hebben deelgenomen aan de informatiesessie, hebben het trouwens goed begrepen: zij snappen niet dat het gewest enkel nadenkt binnen zijn eigen grenzen ".

Christophe Magdalijns en Alain Lefebvre zijn het helemaal niet eens met de verdichting zoals die wordt voorgesteld in het gewestelijk ontwerp! " Wij delen de bezorgdheid die werd geuit. In het advies dat het college zal uitbrengen, zullen wij de aspiraties van de inwoners van Oudergem ondersteunen ."

De gemeente zal binnenkort op haar website een formulier plaatsen waarmee de inwoners van Oudergem in enkele minuten kunnen reageren en een advies kunnen uitbrengen over het GPDO. De mensen die dit formulier wensen te ontvangen, kunnen zich alvast inschrijven op www.oudergem.be.

 

"De gemeenten moeten de plaats blijven waar over de lokale territoriale ontwikkeling wordt beslist"

Voor Christophe Magdalijns en Alain Lefebvre toont het succes van de Oudergemse informatiesessie, tegenover de geringe belangstelling voor het gewestelijk openbaar onderzoek, aan dat de gemeenten het best in staat zijn om de lokale bewoners te bereiken. " Met dit openbaar onderzoek heeft het gewest het bewijs geleverd dat de lokale territoriale ontwikkeling een bevoegdheid van de gemeenten moet blijven. Ze zijn als enige in staat om een band op te bouwen met de bewoners, te luisteren naar hun aspiraties en die te verdedigen ", besluiten ze.