Alle news
Bouwplaats: Visserijstraat

18/04

Bouwplaats: Visserijstraat

Eind november 2023 voltooide VIVAQUA, uw watermaatschappij in het Brussels Gewest, de uitgebreide renovatie van het distributienet en de rioleringen in uw buurt.

Op 4 maart beginnen de werkzaamheden voor de heraanleg van de fundering van de weg en het opnieuw asfalteren van de Visserijstraat. Dit zal verlopen in vijf opeenvolgende fasen, zodat de toegang van auto's tot huizen en gebouwen niet te lang wordt geblokkeerd en de overlast wordt beperkt.

Wanneer?

De werkzaamheden beginnen op 04 maart 2024 en duren 11 weken.

De verschillende fasen van de werkzaamheden zijn als volgt gepland:

  • fase 1: van de IJsvogellaan tot de Tinklaan, van 4 tot 20 maart;
  • fase 2: van de Tinklaan tot de uitgang van de parkeerplaats van restaurant Les Pêcheries, van 21 maart tot 12 april;
  • fase 3: vanaf de uitgang van de parkeerplaats van restaurant Les Pêcheries tot nummer 118, van 15 april tot 1 mei;
  • fase 4: voorbij nr. 118 tot de Beaulieulaan, van 2 mei tot 19 mei;
  • fase 5: laatste laag asfalt op de hele rijbaan, in het weekend van 18 en 19 mei.

plan des phrase du chantier

!!! Let op: de planning kan veranderen naar gelang van de weersomstandigheden en de staat van de ondergrond!

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de Visserijstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt ook een omleiding ingesteld. Toegang tot woningen en garages zal mogelijk zijn, behalve voor degenen die direct betrokken zijn bij een fase.

Parkeeroplossingen voor fase 4 worden momenteel bestudeerd en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen over de verschillende oplossingen.

Contact

Werkdagen tussen 7.30 en 15.30 uur: Ombudsman - de heer David Verhaegen:  

  • 02 518 85 24
  • info.chantiers@vivaqua.be

Bij technische noodgevallen, 24 uur op 24: centrale wacht - 02 739 52 11

Wij danken u alvast voor uw geduld en uw medewerking tijdens deze periode van werkzaamheden. U kunt steeds bij ons terecht voor meer informatie (chantier@oudergem.brussels).