Nieuws

Terug naar news

Criminaliteit opnieuw gedaald : jaarverslag van de politie staat online

 

Twee minpunten: meer inbraken en cybercriminaliteit

 

Beknopter, leesbaarder en gebruiksvriendelijker. Het jongste jaarverslag van de politiezone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde- Oudergem staat vanaf nu online. Het toont een globale daling van de criminaliteit met 0,9%. Als minpunten zijn er de lichte toename van het aantal inbraken en de opmars van cybercriminaliteit.

" 22% minder inbraken in wagens, 21,7% minder diefstallen met geweld, 13,7% minder beschadigingen aan eigendommen: de resultaten inzake veiligheid zijn globaal gezien goed ",  zegt  de dienstdoend burgemeester. " Maar deze zevende opeenvolgende daling van de criminaliteit mag ons niet in slaap sussen ."

 

Het verslag toont een lichte toename van het aantal inbraken. " Daarom moeten we de Oudergemnaars blijven aansporen om hun woningen te beveiligen en de politie te verwittigen voor ze op vakantie vertrekken ."

Inzake verkeersveiligheid daalde het aantal overtredingen tot 83.347 tegenover meer dan 116.000 het jaar voordien, met een spectaculaire daling van 40 % wat snelheidsovertredingen betreft. " Het valt op dat een aantal automobilisten zich bewust wordt van die snelheidsproblematiek ", benadrukt Laurent Mas- set, woordvoerder van de politiezone, " wat nog niet geldt voor ander gevaarlijk rijgedrag, zoals de gsm gebruiken tijdens het rijden. "

 

Het verslag stipt ook de toename aan van de cybercriminaliteit, vooral in de vorm van oplichterij of diefstal van persoonsgegevens (fishing). " Dit is geen nieuw fenomeen ", aldus de dienstdoend burgemeester. " Het politiepersoneel krijgt sedert enkele jaren opleidingen in cybercriminaliteit en die strijd werpt vruchten af. Maar het is duidelijk dat we onze sensibiliseringsacties bij de meest kwetsbare groepen moeten intensifiëren. " Een van de komende projecten: binnen het Preventiehuis een specifieke dienst oprichten voor de bestrijding van cyberpesten bij kinderen en jongeren.

 

Meer details over deze cijfers zijn te vinden in het integrale verslag op de site van de lokale politie.

www.politie.be/5342/nl