Alle news

21/04

Een service die uniek is in België. De politie flitst op verzoek!

Denken sommige automobilisten wel eens dat uw straat op het circuit van Francorchamps ligt? De gemeente en de politiezone bieden een originele service aan, die uniek is voor Belgie: flitsen op verzoek! ”Het idee bestaat er niet in hoge cijfers te halen maar wel om nauwkeurige diagnoses te stellen”, verduidelijkt de dd. burgemeester. ”Je hoeft enkel maar een verzoek in te dienen via de internetsite van de politie, via e-mail of per brief. Tenzij dat echt niet mogelijk is, zullen we twee of drie controles uitvoeren op verschillende tijdstippen”. Na de controle zullen de resultaten worden gepubliceerd op de internetsite van de zone. ”Het gaat om een beslissingsondersteunend instrument dat ons in staat zal stellen de behoeften in  termen van veiligheid en verkeersplanning te objectiveren”, concludeert de dd. burgemeester.

Infos : www.lokalepolitie.be/5342/nl

De Oudergemnaar nr 91 (September - Oktober 2015)