Alle news

07/12

Oudergem zoals Seoel ?

Een film en een debat over de viaduct

In 2003 gaf de burgemeester van Seoul de opdracht een wegviaduct van 6 km die de stad doorkruist af te breken. Waarom? Het autoverkeer en de vervuiling inperken. In de plaats ervan werd een groenstrook aangelegd. Twaalf jaar later is de Cheonggyecheon-as de meest aantrekkelijke openbare ruimte van Seoul geworden. 

”Deze verwezenlijking wordt vaak als voorbeeld aangehaald”, legt de schepen van Leefmilieu uit. ”We weten dat de demontage van het viaduct Herrmann-Debroux nog jaren op zich zal laten wachten. We willen evenwel nu al een denkoefening op gang brengen waarin zoveel mogelijk aspecten aan bod komen, zoals mobiliteit, Delta, de komst van tram 71 enz.”

Om het debat te voeden, nodigt de gemeente de Oudergemnaars uit voor de voorstelling van een film over het succesverhaal van Seoel: op maandag 4 mei om 19.30 uur in het Cultureel Centrum. Die wordt gevolgd door een gedachtewisseling met diverse specialisten. De toegang is vrij en gratis.

 

Meer

Viaduct Herrmann-Debroux

 

 

 

De Oudergemnaar nr89 (April- Mei 2015)