Alle news
parc de Woluwe

21/04

Regeneratie van de bosmassieven in het Woluwepark

Januari-september 2024 

Vanaf januari 2024 zijn nieuwe kapwerkzaamheden voorzien. Ze hebben als doel het bezoek aan het park voor het grote publiek veiliger te maken, de gezondheid van de bomen te verbeteren en de geleidelijke natuurlijke regeneratievan de bosmassieven te bevorderen. Die werkzaamheden zullen gepaard gaan met de aanplanting, in de kaptra’s, van soorten met een groot toekomstpotentieel ten aanzien van de klimaatveranderingen.

Wat is de context?

Verschillende onderzoeken die sinds 2015 werden uitgevoerd, hebben aangetoond dat de bosmassieven kampen met fytosanitaire problemen en een verlies van de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit (historische studie van het bureau Fondu – 2015, bosexpertise O. Baudry - 2015, fytosanitaire studies van het expertisebureau Eurosense - 2016, 2018, 2019, 2021 en 2022). Een van de oorzaken van deze problematiek is de te hoge dichtheid van de huidige bosmassieven. Dit heeft diverse gevolgen, waaronder een zeer intense concurrentiestrijd tussen de bomen ten voordele van de schaduwminnendesoorten (bv. gewone esdoorn) en ten nadele van de lichtminnendesoorten (bv. grove den) waarvan de levenskracht afneemt, een banalisering van de diversiteit, een afsluiting van de biotopen en het creëren van schaduwzones die de natuurlijk regeneratie van de massieven blokkeren. Een andere oorzaak houdt verband met de periodes van droogte de afgelopen jaren. Sommige soorten zoals de gewone spar, de beuk, de gewone esdoorn, de es en de populier hadden te lijden onder het gebrek aan water en agressieve insecten en schimmels.

Wat zijn de doelstellingen van de operatie?

 • De doorgang door de massieven en de omgeving veiliger maken door gevaarlijke bomen te verwijderen;
 • De globale gezondheidstoestand van de bosmassieven verbeteren door het verwijderen van zieke exemplaren;
 • De natuurlijke en geleidelijke regeneratie van de bosmassieven bevorderen door een gedoseerde lichtinval om hun instandhouding te garanderen; 
 • De bosmassieven en hun omgeving verrijken door aanplantingen die het herstel van de oorspronkelijke dendrologische diversiteit van het park beogen, maar ook een antwoord bieden op de aangekondigde klimaatveranderingen door het gebruik van gediversifieerde soorten die bestand zijn tegen de nieuwe klimaatomstandigheden.

Welke impact heeft dit op de omwonenden?

De werkzaamheden beginnen eind januari 2024, met een onderbreking tussen 1 april en 15 augustus om rekening te houden met de nestperiode van de vogels, en zouden in september 2024 moeten voltooid zijn.

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werken die elk jaar sinds 2019 worden uitgevoerd. De interventies zullen voornamelijk in de massieven plaatsvinden, waarbij bepaalde wegen in het park tijdelijk kunnen worden afgesloten. De parkwachters zullen de bezoekers naar andere wegen leiden. 

Leefmilieu Brussel is zich ervan bewust dat deze werken tijdelijk hinder kunnen veroorzaken. Ze zal de gevolgen ervan beperken en ervoor zorgen dat het Woluwepark een kwaliteitsvolle ruimte blijft voor de bezoekers.

Welke stedenbouwkundige vergunning? 

De geplande werken zijn gebaseerd op de stedenbouwkundige vergunning nr. 19/PFU/1922900 afgeleverd door urban.brussels op 28/11/2023. Deze vergunning betreft het toekomstige kappen van 150 bomen in slechte staat en/of gevaarlijk voor de gebruikers van het park, en het planten van 138 bomen en 425 struiken.

Meer weten?

Raadpleeg de volgende documenten (FR):

 • Het beheerplan van de bosmassieven van het Woluwepark (mei 2015) dat de geplande operaties van een context voorziet ;
 • De 2 fytosanitaire studies die de fytosanitaire interventies identificeren en aanbevelen: 
  • Eurosense (januari-februari 2021) - Mise à jour phytosanitaire et de sécurité d’arbres au parc de Woluwe : coupe n° 5. 15 p.
  • Eurosense (octobre-décembre 2022) - Mise à jour de l’évaluation sanitaire et sécuritaire d’arbres au parc de Woluwe (coupes n°1, 2 et 6 et hors coupe). 19 p.
 • De stedenbouwkundige vergunning met referentie 19/PFU/1922900, afgeleverd op 28/11/2023 door urban.brussels, die de kap toelaat en de voorwaarden ervan vastlegt;
 • De samenstellende delen van de stedenbouwkundige vergunning :
  • De verklarende nota die integraal deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag en deze van een context voorziet ;
  • Noord-, midden- en zuidplannen waarop de te kappen bomen en de geregulariseerde gekapte bomen zijn aangegeven;
  • Overzichtstabel van de te vellen bomen;
  • Overzichtstabel van de gekapte bomen die zijn geregulariseerd;
  • Individuele fiches van de diagnose van de te vellen bomen (bomen nr. 0 tot 12021 ; nr. 12199 tot 14861 ; nr. 15191 tot 19347);
  • plannen met de geplande locatie van de plantages ten noorden en ten zuiden van het park. 

https://leefmilieu.brussels/burgers/news/2024/regeneratie-van-de-bosmassieven-het-woluwepark