Nieuws

Terug naar news

Uw handelszaak ondervindt hinder door wegenwerken ? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt u!

 

Een gecoördineerde bouwplaats hindert het autoverkeer voor uw handelszaak tijdens ten minste 29 opeenvolgende dagen? Het Geweest ondersteunt u en kan u, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie voor verfraaiingswerken aan uw handelszaak toekennen!

 

Wat zijn de voorwaarden ?

  • Uw vestiging is gelegen op of aan het terrein van een gecoördineerde bouwplaats die het  autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting en op zijn minst 29 opeenvolgende  dagen stillegt. 
  • Uw onderneming is actief in een toegelaten sector en gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest.

 

Welke tegemoetkoming kan u krijgen? 

 

1. Vergoeding 

Het forfaitaire bedrag van de vergoeding varieert naargelang het aantal voltijdse equivalenten binnen de handelszaak: 

  • Minder dan 2 VTE’s: € 2 000
  • 2 tot minder dan 5 VTE’s: € 2 350
  • 5 tot minder dan 10 VTE’s: € 2 700

 

2. Premie verfraaiingswerken 

De micro-ondernemingen kunnen een premie ontvangen voor verfraaiingswerken aan hun gevel of ruimtes die opengesteld zijn voor hun klanten. Het bedrag van de premie komt overeen met 40 % van de toegestane investeringen.

 

 

Denkt u te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden?

Surf naar www.premieskmo.brussels en vraag een premie of vergoeding aan!