20181213_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Vervanging van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van een Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Verkiezing van de leden van de politieraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRUTELE - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement - Wijzigingen - Bijkomend punt ingeleid door mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Opmaak van de gedetailleerde notulen van de gemeenteraad – Transparantie en goed bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Financiering van schoolmaterieel (interactieve borden) door de ouders

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Zittingen van de Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad voor onderzoek voorgelegde dossiers. Indeling per zitting en thema.

 
Meer