20190121_GR

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de toekenning van een aandeel van het Depollierfonds aan de vzw Zoniënzorg

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Beroep tegen het vonnis van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2016 - Eerste kwaartal - Bedrag 76.650,00 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Jaarverslag 2017 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 september 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Begroting - Ongunstig advies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - Overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - overeenkomst inzake elektronische apparatuur - ratificatie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van twee afgevaardigden bij de Algemene Vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Persoonsgegevens: validatie van documenten verbonden aan het Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming en Informatieveiligheidsbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Persoonsgegevens : het document "interne organisatie van de informatieveiligheid” te valideren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Algemene beleidsverklaring - oriëntatienota

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Zittingen van de Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad voor onderzoek voorgelegde dossiers. Indeling per zitting en thema.

 
Meer