20200924_GR

Overlijden van de Heer Bruno Collard - Eerbetoon en akteneming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Bruno COLLARD. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Carinne LENOIR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

GIP - Aanwijziging van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

En Bord de Soignes - Sociale woningen - wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

De goedkeuring van een wijziging van het gemeentelijk contract voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2021 tot 31/12/2022)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Sociale samenhang - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer