20210930_GR

Gemeenteraad - 30.09.2021 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

IRISteam vzw – overeenkomst - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

« Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Herstelling van de dakdichting en isolatie van platte daken van het Centre Scolaire du Souverain - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Opdracht voor diensten voor de aanstelling van een multidisciplinair projectteam dat verantwoordelijk is voor de aanbesteding en de controle op de uitvoering van de restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen van het Rood Klooster

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Implantatievoorstel van een snelheidscontroleradar op het vorstrondpunt. Goedkeuring van het overeenkomstprotocol.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Verwijdering van een station

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Bijlage aan de Cambio-overeenkomst - Installatie van een nieuw station

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2021 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2021 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Priorij van het Rood Klooster - Tijdelijke bezetting - Ratificatie van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Subsidie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van hun sportbeleid in het kader van de COVID 19-crisis voor het begrotingsjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

De goedkeuring van een wijziging nr2 van het gemeentelijk contract voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2021 tot 31/12/2022)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Nieuw protocol en verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de controle op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Vastelling van de basishuur van het appartement gelegen op 1ste verdieping van het gebouw Jean Van Horenbeecklaan 166.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer