Team Tractebel dév.- Marijnissen- Buro2networks

 

 

Plan général

Visieplan

Het voorstel is gebaseerd op de inrichting van een strategie die een noemenswaardige vermindering van het verkeer bevordert voor de voornaamste ingangswegen van Brussel. Deze strategie bestaat uit het bouwen van verscheidene ontradingsparkings, die dankzij het inrichten van een tolsysteem via satelliet, de automobilisten meer en meer zouden moeten overtuigen het openbaar vervoer te gebruiken.

Wat Oudergem betreft, heeft dit voorstel als doel een systeem te realiseren dat niet enkel het verkeer zou filtreren, maar ook de gehele as graande van het Léonard-kruispunt tot het Delta-station zou vernieuwen. En zo is het « ritsconcept » geboren.

Deze as is versterkt door een shuttledienst die alle parkinginfrastructuren verbindt met het multimodale platform van de Delta-station. Deze lineaire strategie verbetert niet allen de stadsinfrastructuren maar verbindt ook de stad met haar inwoners en het groen.

Oudergem is vandaag in twee gescheiden door zware infrastructuur (autosnelweg en metro).

Door het bevorderen van een parkinsysteem dat gedeeltelijk het verkeersvolume vermindert, geeft het voorstel een basis om de huidige autosnelweg en de Herrmann-Debroux viaduct te veranderen. Die nieuwe laan van Oudergem geeft de stad terug aan haar inwoners en geeft de natuur haar volle waarde terug. Dit profileert Oudergem als een groene en duurzame stad.

 

Het voorstel bevordert de heriniging van het bos en een nieuw systeem van openbaar vervoer dat samenleeft met de voetgangers.
réunification de la forêt et nouveau système de transports publics coexistants avec les piétons
De voorgestelde infrastructuur die zich met het delta-station verbindt zal de levenskwaliteit rondom de wervelkolom van Oudergem verbeteren.
L'infrastructure proposée se reliant à la station Delta améliorera la qualité de vie autour de la colonne vertébrale d'Auderghem.
De laan zal opnieuw gebruikt worden als link tussen de twee delen van Oudergem die vroeger gescheiden waren door de metro en de autosnelweg.
Le boulevard servira à nouveau comme lien entre les deux parties d'Auderghem qui avant étaient séparées par le métro et l'autoroute.

 

Buro2 Networks - Marijnissen - Tractebel Development

Nadruk op de mobiliteit van de bestudeerde zone op gewestelijke schaal

mobilité régionale

 

Het gedeeltelijke buiten werking stellen van de viaduct Herrmann-Debroux en de daaropvolgende opstopping van één van de voornaamste toegangen tot Brussel, via de autosnelweg E-411 en het Leonard-kruispunt, heeft nogmaals de broosheid van de transportinfrastructuur alsook de huidige verzadigingsgraad van onze wegen onder de aandacht gebracht. Het verkeersvolume is in het gewest tijdens het laatste decennium met meer dans 40% toegenomen.

Als voorbeeld kunnen we de zuidelijke toegang, via de Herrmann-Debroux viaduct, aanhalen welke in 1998 een verzadiging van 70% aantoonde, wat betekent date r zo een 8000 wagens per uur langsrijden, tussen 6 en 22 uur.

train métro

  Trein

Métro 

Het Ritsconcept

De inrichting van een satellietgericht tolsysteem en een fiscale zegel die een gemengd gebruik van zowel een parking als van het openbaar vervoer toelaat door beroep te doen op parkingsinfrastructuur. (zie 3.2)

Concept de fermeture éclair

Stedelijk rol van het infrastructuurnetwerk

Infrastructure de transport urbain

barrière1 barrière2 barrière3

 Barriere

 • Daling en regulering van de toestroom van wagens
   
 • Bevordering van het openbaar vervoer
   
 • Verbetering van de toegangkelijkheid
   
 • Oprichting van activeiten en multimodale wisselaar
   
 • As van ontradingsparkings
    

Strategiën voor een duurzame mobiliteit

stratégies pour une mobilité durable

 

 

légende

Du functie van parkings in het stedelijke leven

Plan de Stationnement

 

parking1 parking2 parking3

Parking

Parkinstrategie

Het « rits » concept herbouwt een relatie tussen de twee gebieden van het bos en de stad, terwijl het de toestroom van wagens die de stad betreden vanuit het Léonardkruispunt tot Herrmann-Debroux absorbeert tot in de Delta site.

 

Startégie de stationnement

ORDE

Een ondergrondse parking gebouwd in de al verscheurde stedelijke gebieden (assen van infrastructuur, handelsgebieden, delta-station…) geeft de gelijkvloers terug aan de mensen en aan de natuur.

parking

Relaties tussen de stedelijke functies

Plan d'affectation du sol

coupure1 coupure2 coupure3

Snede


De stadsbreuk heraanpakken die de oprichting van een nieuwe wijkas en het gemengde karakter en de integratie van de stadsfuncties stimuleert.

 

Reliant les fonctions

 

Het weer op hetzelfde niveau brengen van het verkeer laat een vroeger verloren visuele en fysieke verbinding weer toe.

 

connexion visuelle

Het groene maas

le maillage vert

blessure1 blessure2 blessure3

Wonde

Het herstellen van de continuïteit van het bos met overgangen die ingericht zijn voor de dieren.

 

Restaurer la continuité

 

DE CONTINUITEIT

Het bevorderen van de hereniging van het bos.

restaurer la continuité

Actiestrategiën voor een duurzame stadsontwikkeling

de Delta au carrefour Léonard
                               Stadslaan

Lineaire ontradingsparking

en Ecotoren

  

Stadslaan

Het verwijderen van de viaduct en het oprichten van de nieuwe "Groene Oudergemse Laan"

Geautomatiseerde shuttle en lokaal verkeer op grondniveau

Nieuwe wijk met woon- en commercieel karakter :

 • 140.000m² buiten grond
 • Appartementsgebouwen
 • Commercieelcentrum
 • Groen dak
 • 10.100 parkeerplaatsen

Multimodale wisselaar en groen plateform met vrijetijdsinfrastructuur

 • 125.000m² boven grond
 • Metrostation Delta
 • Bus- en Metroterminus
 • Wisselaar NMBS
 • Wisselaar tram
 • 8.200 parkeerplaatsen

Ontwikkelingszone met een sterke gemengd karakter

 • 150.000m² boven grond
 • Commercieel centrum
 • Bioscoop
 • Administratieve centrum
 • Kantoorgebouw
 • Appartementsgebouwen
 • 6.600 parkeerplaatsen

vers Delta Vers Herrmann-Debroux

 

 • De ontwikkeling van een gebied met gemengd karakter (kantoor, woningen, handels).
 • De nieuwe stadslaan van Oudergem : een vriendelijke en beplante plaats voor de inwoners
 • Bos- en stadsherschikking rond een verschillend infrastructuurconcept.
 • Deze infrastructuur laat ons een herstelling van de continuïteit van het Zoniënwoud, het omliggende stadsgebied en een parkzone toe.

 

boulevard urbain

 

 

Lineaire ontradingsparking en Ecotoren

 • Oppervlakte inbegrepenn de tramlijn en de tramstations
    
 • Verbinding met het bos
    
 • Ondergrond : toegang vanuit het Leonard-kruispunt en toegang tot de parking
   
 • 16.400 parkeerplaatsen

Adeps entrée d'Auderghem Carrefour Léonard

 

 • Om de +/- 500m, aan de ingangen van de parkings, tonen elektronische borden aan hoeveel beschikbare plaatsen er zijn.
   
 • Woningen van type toren/tuin bovenop de lineaire parking.
   
 • Inrichting van een tolstation met een fiscale zegel die een gemengd gebruik van parking en openbaar vervoer toelaat.
parking linéaire de dissuasion

 

parking linéaire de dissuasion

 


ecopont
Schéma générique du parking

 

 

Ecopont

Niveau 0

Tram

 

Multifunctionele doos (trappen, liften, publieke functies )

Niveau -1

Autosnelweg

Niveau -2

Parking 

Niveau -3

Parking 

Niveau -4

Parking 

Niveau -5

Parking 

   

Module 50m x 500m

Een "oase"

In het bos wonen, bovenop een endergrondse parking, vloeit voort uit een systeem dat een duurzame en geïntegreerde parkinginfrastructuur ontwikkelt die uit de grond komt daar waar vroeger enkel auto's bestonden.

 
 
Tour à haute performance écologique

 

 

 

 

Buro2 Networks - Marijnissen - Tractebel Development