Alle news
Chaos verwacht Leonarkruispunt

22/05

Chaos verwacht vanaf 16 april: Vlaanderen sluit deel van het Leonardkruispunt zonder mobiliteitsplan

De gemeente Oudergem werd afgelopen vrijdag op de hoogte gebracht van de start van een nieuwe fase van werken aan het Leonardkruispunt door de Vlaamse overheid. Vanaf 16 april tot eind oktober wordt de afslag naar rechts richting Waterloo vanuit Oudergem afgesloten naar aanleiding van de stabiliteitsproblemen die in de tunnels werden ontdekt. Hiermee krijgen de reeds aan de gang zijnde werken (overgang naar één rijstrook om rechts af te slaan op de E411 vanuit Zaventem) nog een extra dimensie, waardoor Oudergem verstikt onder de files. De gemeente Oudergem wordt opnieuw voor een voldongen feit geplaatst en stelt vast dat er geen mobiliteitsplan of begeleidende maatregelen zijn voorzien door de Vlaamse overheid voor deze werken. Ze vraagt om de werken tijdelijk stop te zetten en een aangepast mobiliteitsplan en begeleidende maatregelen op te stellen.

Van 16 april tot eind oktober zal de Vlaamse overheid de ringtunnel gedeeltelijk sluiten naar aanleiding van de stabiliteitsproblemen die werden ontdekt. Het verkeer zal bovengronds worden omgeleid en de afslag naar rechts richting Waterloo vanuit Oudergem zal worden afgesloten. Later zal het ook niet meer mogelijk zijn om vanuit Waterloo linksaf te slaan richting Oudergem. Pendelaars die Brussel in- en uitrijden zullen daarom moeten omrijden via de Terhulpsesteenweg en de Vorstlaan. "We stevenen af op danteske verkeersopstoppingen en een ondraaglijke overlast voor de aangrenzende wijken", zeggen de burgemeester en de schepen van Mobiliteit. "De vermindering tot één rijstrook van de binnenring richting Namen tijdens de eerste fase had al voor enorme vertragingen gezorgd, met kilometerslange files op de ring en in de naburige gemeenten tot gevolg. Het ontbreken van overleg en een mobiliteitsplan is onbegrijpelijk van de Vlaamse overheid: het is nu niet alsof ze maar net ontdekt heeft dat het Leonardknooppunt een belangrijk verkeersknooppunt is".

Gezien de omvang van de files en de moeilijke toegangsmogelijkheden hebben DBDMH en de brandweer al gewaarschuwd dat ze niet meer kunnen ingrijpen bij een ongeval. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overweegt ook om de meer dringende geplande werken aan de Delta- en Beaulieubruggen en in de Deltatunnel uit te stellen.

Tot op heden hebben de Vlaamse autoriteiten hiervoor nog geen mobiliteitsplan of begeleidende maatregelen meegedeeld. De gemeente Oudergem wordt dus gedwongen om dringende maatregelen te nemen zonder dat ze vooraf duidelijke en volledige informatie heeft gekregen over de werken en de impact ervan. Ze heeft daarom een nieuw verzoek ingediend bij de Vlaamse overheid, waarin ze vraagt om de werken tijdelijk op te schorten en een aangepast mobiliteitsplan op te stellen.

De gemeente roept ook op tot een overlegvergadering met alle betrokken partijen: de politie, de betrokken gemeenten, de vervoersmaatschappijen, de gewesten en de hulpdiensten. "Infrabel voert momenteel werken uit op de lijn Namen-Brussel en de NMBS heeft een vermindering van het aantal treinen aangekondigd. Deze werken konden dus op geen slechter moment vallen".

De gemeente Oudergem zet zich in om haalbare oplossingen te vinden om de overlast van deze grote infrastructuurwerken tot een minimum te beperken. Ze roept op tot een proactieve samenwerking tussen alle belanghebbenden om een vlotte doorstroming van het verkeer en de veiligheid van alle gebruikers van de betrokken verkeerspunten te garanderen. "Deze keer hopen we gehoord te worden door de gewestelijke overheden".

Meer

15.04.2024 - Bericht van Agentschap Wegen & Verkeer