Alle news
verkiezingen 2024 - alle infos

21/04

EU-burger in België?

Kom dan op 9 juni 2024 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Ter info: op 9 juni 2024 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

WIE MAG OP 9 JUNI 2024 STEMMEN?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 16 jaar oud zijn;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

https://europeanelections.belgium.be/node/111298

 

Meer