Alle news

19/04

Hedersstaflaan : Eerste sociale woningen voor senioren een feit

 

Het gaat om project dat eind 2016 is gelanceerd. Nu krijgt het concreet vorm. Aan de Herdersstaflaan ging de bouw van sociale appartementen voor senioren van start. Op termijn wordener de diensten geboden van een serviceflatresidentie waarbij de toelatingsvoorwaarden voor sociale huisvesting worden gehanteerd. Een primeur in het Brussels gewest.

Een behandelruimte voor kinesitherapie, dokters en verpleegkundigen, een kantoor voor de maatschappelijk assistenten van het OCMW, een sociaal restaurant, recreatieve middagen… De vijftien nieuwe studio's en appartementen van deze bijzondere residentie hebben veel weg van flats voor begeleid wonen en lijken totaal niet op de kamers in een rusthuis. En niet zonder reden. " De bewoners zullen kunnen kiezen tussen service en autonomie, volgens hun behoeften of wensen ", vertelt de waarnemend burgemeester. " Families krijgen immers een gerust gevoel door de beschikbaarheid van deze diensten en bovendien werkt het bemoedigend en motiverend voor de ouderen ". De vijftien woningen zullen beschikken over een eigen kitchenette en drie ervan worden volgens de PBM-normen ingericht. Een systeem voor toezicht op afstand zorgt ervoor dat er snel kan worden opgetreden bij ongelukken of gezondheidsproblemen.

 

" Opname in een rusthuis is vaak onnodig wanneer het enkel gaat om gering verlies van autonomie ", vertelt de OCMW-voorzitter. " Op de privémarkt is het aanbod van serviceflatresidenties voor ouderen de laatste jaren enorm toegenomen. Tot op heden was er nog geen soortgelijk openbaar aanbod. Mensen die niet de middelen hebben voor de privémarkt kunnen, dankzij deze nieuwe residentie, zelfstandig blijven wonen waarbij ze een beroep kunnen doen op diensten aangepast aan hun leeftijd ".

 

Het gemeentelijk woonzorgaanbod voor Oudergemse senioren wordt zo, na de renovatie van residentie Koningin Fabiola, verder uitgebreid.

Kostprijs van de werkzaamheden  : 3,125 miljoen euro.

In dit verband dient opgemerkt te worden dat het speelplein en de toegang tot metrostation Demey tijdens en na de werkzaamheden bereikbaar blijven.