Alle news

04/03

Het kasteel “Drie Fonteinen” wordt gerenoveerd.

Voorgeschiedenis . In oktober 2014, ondervroeg de gemeente Oudergem de Brusselse Minister-President. Reden: de onrustwekkende haveloze staat van het kasteel Drie Fonteinen, unieke getuigenis van een middeleeuwse architectuur van een bosgevangenis. Tegelijk wordt een petitie opgestart door de Zoniënwoud Vrienden die bij de 300 handtekeningen verzamelde. Anderhalf jaar later valt de beslissing: de oude bosgevangenis zal worden gerenoveerd.

300 handtekeningen, veelvuldige briefwisseling en een officiële interpellatie hebben het Gewest uiteindelijk kunnen overtuigen: het kasteel Drie Fonteinen zal gerenoveerd worden. Er moet enkel nog een bestemming voor gevonden worden...

Het kasteel Drie Fonteinen gelegen achter het sportcentrum van het Zoniënwoud, is een uniek monument in Brussel. Het dateert uit de 14 de eeuw, en heeft lang dienst gedaan als bosgevangenis waar de stropers werden opgesloten.

Het gebouw dat in 1822 werd geprivatiseerd werd in de 19de en 20ste eeuw nog het verschillende malen gerestaureerd. Het werd zelfs nog gebruikt in de jaren 90. De vzw Conseil de Trois-Fontaines organiseerde er regelmatig bezoeken en tentoonstellingen. Men kon dan de vochtige en lugubere cellen nog ontdekken evenals de prachtige gotische schouw in de grote zaal. Sindsdien wordt het domein niet meer gebruikt. Het werd nog een tijd bezet door het BIM maar is heden verlaten.

”De beslissing om het kasteel te renoveren volgt kort na de beslissing om de Priorij van het Rood Klooster te renoveren”; verheugt zich de waarnemend burgemeester. ”Het Gewest investeert opnieuw in Oudergem en dat is goed nieuws”.

Dankzij de mobilisatie van de Vrienden van het Zoniënwoud en de gemeente eind 2014, werden bewarende maatregelen getroffen door het Gewest, in afwachting van het indienen van de stedenbouwkundige vergunning. Deze vergunning werd zopas afgeleverd. Hij voorziet de volledige herstelling van het dak, de renovatie van het gebint en de dakvensters met twee vlakken, de restauratie van een deel van het buitenmetselwerk en het vervangen van de wateraflopen.

”In dit stadium, geeft het Gewest geen details over haar plannen voor de bestemming van het kasteel ”, vertelt de burgemeester verder. Een museum ? Een pedagogische centrum? Een culturele ruimte? ”De site is opmerkelijk genoeg om er een gamma originele activiteiten in onder te brengen. Indien het Gewest geen idee heeft, wij hebben er voldoende! De gemeente is bereid om zich in te zetten en is kandidaat om het kasteel te bezetten.”