Alle news

02/03

Het modernste ziekenhuis van België

Chirec Delta is het eerste nieuwe ziekenhuis in Brussel sedert 40 jaar

Na een zwangerschap van 11 jaar opent het Chirec van Oudergem zijn deuren. Een geboorte die officieel werd sedert de overbrenging halfweg december van patiënten van de Kliniek van het Leopoldpark en van het CHI Edith Cavell. Het concept, de medische technologie en de organisatie maken het Chirec tot het modernste ziekenhuis van België. De eerste nieuwbouw sedert 40 jaar in Brussel.

544 bedden, 29 operatiezalen, jaarlijks 110.000 ziekenhuisopnames, nagenoeg evenveel bezoeken aan de spoeddiensten en een aanbod dat het geheel van de medisch-chirurgische diensten dekt... Achter een moderne architectuur schuilt een hoogtechnologisch ziekenhuis waar, zoals woordvoerder Pascale Berryer van het Chirec verduidelijkt, "innovatie steeds ten dienste staat van de patiënt. Zo zijn de 29 operatiezalen volledig gedigitaliseerd om de chirurgen live hoge definitiebeelden te bieden." De kamers blijven niet achter. Het televisiescherm in elke kamer kan door de patiënt gebruikt worden om zijn maaltijden te kiezen, maar biedt het verzorgend personeel ook toegang tot de medische gegevens van de patiënt...

Helemaal anders dan de ziekenhuizen uit de jaren 1970 werd het Chirec zo geconcipieerd dat verplaatsingen zo optimaal mogelijk kunnen verlopen. Het ziekenhuis functioneert per pool, eigenlijk zelfs per orgaan. Zo is de pool "hoofd en nek" vlak bij de pool NKO gelegen, en de pool kinesitherapie bij de pool beweging." Dat geldt ook voor de spoeddiensten: het volstaat om de gang te doorkruisen om de dienst beeldvorming te bereiken, een andere voor de operatiekamer of nog een andere voor de intensieve zorgen. Alles is vlakbij, op dezelfde verdieping. Gedaan dus met die eindeloze transferts tussen diensten, wat essentieel is wanneer elke minuut telt", verduidelijkt Pascale Berryer. En ook geen doolhoven meer voor de bezoekers. Het gebouw is opgetrokken in stervorm rondom een centraal atrium van waaruit de patiënt toegang heeft tot alle diensten zonder dat hij het hele ziekenhuis moet doorkruisen.

Maar het nieuwe Chirec is ook een zeer licht ziekenhuis, zonder papier, full led en full digital. "Het ziekenhuis is niet energiepassief maar wel zeer performant metwarmtekracht- koppeling, 180 putten voor geother- mie, honderden zonnepanelen en warmtepompen."

"We hebben ervoor gevochten opdat het Chirec zich zou installeren bij Delta", besluit de waarnemende burgemeester. "Want het hebben van een ziekenhuis, dat bovendien nog eens het meest moderne is van België, is een echte meerwaarde voor Oudergem, niet enkel wat de lokale tewerkstelling betreft, maar ook op het vlak van dienstverlening. Vlakbij de deur een fonkelnieuwe kramafdeling hebben, een spoed- dienst, een geriatrisch daghospitaal, een zelfdialysedienst of een centrum voor kankerbehandeling, dat is meer dan basiscomfort."

 

 

Rondleiding exclusief voor Oudergemnaars hoe inschrijven?

Op zaterdag 27 januari en zondag 28 januari organiseren de gemeente en het Chirec rondleidingen, exclusief voor Ouder- gemnaars. Dit bezoek is een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het nieuwe ziekenhuis, het modernste van België, en te ontdekken hoe de digitale revolutie de geneeskunde van morgen gestalte geeft.
Om deel te nemen volstaat het je in te schrijven via www.oudergem.be/chirec2018 en een tijdslot te kiezen. Opgelet: alleen wie is ingeschreven, mag aan het bezoek deelnemen.

 

Verplichte inschrijvingen