Alle news

02/03

mybike.brussels, een nieuwe schakel in de strijd tegen fietsdiefstal in Brussel

 

Fietsdiefstal is een ernstig probleem in Brussel. Het vormt één van de belangrijkste redenen waarom mensen stoppen met fietsen. Lange tijd hanteerde men het graveren van het rijksregisternummer op het fietskader als strijdmiddel tegen fietsdiefstal. Deze methode is echter niet vrij van problemen; bijvoorbeeld bij het (door)verkopen van een fiets, of voor bepaalde types van kaders.

 

Daarom lanceerde Brussel Mobiliteit eind maart 2019 het gratis registratie- en markeringsplatform www.mybike.brussels . Het is snel en gemakkelijk: in slechts enkele minuten tijd kunnen de Brusselse fietsers een fiche aanmaken met daarop alle gegevens van hun fiets en krijgen ze later per post een onverwijderbare te bevestigen sticker toegestuurd (met daarop een uniek identificatienummer en een QR-code).

Iedereen met een smartphone, bvb. een potentiële koper of een wijkagent, kan zo nagaan of de fiets als gestolen werd opgegeven en desgevallend de rechtmatige eigenaar contacteren.

Wanneer een fiets wordt doorverkocht, staat het platform toe dat de fiets aan een andere eigenaar wordt toegewezen. De opgenomen gegevens in de databank vergemakkelijken bovendien de aangifte van diefstal.

In combinatie met een goed slot, heeft de sticker een ontradend effect en verlaagt het de kans op diefstal. Aanvullend op het graveersysteem, laat dit markeersysteem een meer dynamische beveiliging toe.

www.mybike.brussels kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen verschillende Brusselse preventiediensten, politiezones, fietsverenigingen en Brussel Mobiliteit. Dit in de overtuiging dat dit platform een nieuwe, positieve schakel vormt in de strijd tegen fietsdiefstal in Brussel.

 

Enkele andere elementen van het antidiefstalbeleid nog eens op een rijtje:

  • Beveiligde fietsparkings, waaronder die beheerd door CycloParking, in verschillende gemeentes en verspreid over heel het Gewest.
  • Het Depot voor gevonden fietsen, waar alle fietsen, gestolen en/of achtergelaten in de openbare ruimte, worden opgehaald en verzameld, alvorens ze op de website van www.gevondenfietsen.be worden gepubliceerd, in de hoop zo de rechtmatige eigenaar terug te vinden
  • Infofiches waarop wordt uitgelegd hoe veilig je fiets te stallen en vast te maken

 

Zeg niet meer graveren, zeg registreren en identificeren met mybike.brussels

Het nieuwe markeringssysteem gaat hand in hand met het vroegere graveringssysteem. Het wil echter praktischer en dynamischer zijn in gebruik. Hoe dan?

  • De QR-code op de sticker maakt het mogelijk dat eender wie meteen kan nagaan of een fiets opgegeven is als gestolen en desgevallend de rechtmatige eigenaar op de hoogte te brengen.
  • Het biedt de mogelijkheid om, wanneer je je fiets doorverkoopt, de fiets over te dragen aan de nieuwe eigenaar.
  • Het maakt een echte identiteitskaart voor je fiets aan die op haar beurt de aangifte van fietsdiefstal vergemakkelijkt.
  • Tenslotte dient de registratie van de fiets niet op verplaatsing te gebeuren of tijdens een specifiek moment, maar kan dit online gebeuren. Vervolgens wordt de te bevestigen sticker per post aan huis bezorgt.

 

Brussels depot voor gevonden fietsen

Soms worden fietsen gestolen en elders gewoon op straat achtergelaten. In dat geval, en op vraag van de gemeenten of de lokale Politiezones, zet CyCLO de procedure voor verwijdering in gang om ze nadien te stockeren in het Brussels depot voor gevonden fietsen.

Vervolgens plaatsen we een foto van de opgehaalde fietsen op www.gevondenfietsen.be . Als uw fiets werd gestolen, raden we je aan daarvan op deze website melding te maken. We brengen je op de hoogte als een gelijkaardige fiets wordt gepubliceerd. Als kan bevestigd worden dat het wel degelijk om jouw fiets gaat, maken we een afspraak en kan je je fiets komen ophalen.

Na de fietsen gedurende 3 maanden te hebben bewaard (wettelijk verplichte termijn), worden ze met de toelating van Brussel Mobiliteit, gemonteerd tot degelijke tweedehandsfietsen (bestemd voor Brusselse scholen of verenigingen), of volledig gedemonteerd om de onderdelen ervan te recupereren.

Het Brussels depot voor gevonden fietsen bevindt zich in de Leuvensesteenweg 661, te 1030 Schaarbeek.