Nieuws

Terug naar news

Oudergem start een PasapA die bemiddelt, sanctioneert en rehabiliteert

Luisteren, begeleiden en omkaderen. Dat zijn de opdrachten van de PasapA.

PasapA? "De begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem werd onlangs opgericht", vertelt Jean Noël, coördinator bij het Preventiehuis.

"De dienst kreeg 4 kerntaken: gemeentelijke administratieve sancties organiseren, alternatieve gerechtelijke maatregelen in de gemeente organiseren, families bemiddelen en de betrokkene ertoe aan te zetten iets voor de gemeenschap terug te doen".

De gesanctioneerden worden door de PasapA o.a. doorgestuurd naar een vzw of een instantie om gemeenschapsdienst te vervullen: handenarbeid, schoonmaken, administratieve taken, tuinieren, mensen helpen,... "Daarom is de PasapA nu op zoek naar nieuwe opvangmogelijkheden", bevestigt Jean Noël.  "Eens te meer krijgt efficiëntie voorrang op een ideologische benadering," stelt de dienstdoend burgemeester. "Met de PasapA pakken we alle aspecten aan: eerst bemiddelen en herstellen, daarna sanctioneren en tot slot begeleiden en rehabiliteren".