Nieuws

Terug naar news

Geef tot 9 december je advies over het ontwerpvan RPA Herrmann-Debroux

 

 

Het RPA Herrmann-Debroux wordt tot 9 december onderworpen aan een openbaar onderzoek. Oudergemnaren kunnen daarbij hun mening te geven over een project dat binnen 10 of 20 jaar het licht zou moeten zien en een duidelijke ambitie voor ogen heeft: de koolstofarme stad van morgen voorbereiden.

De volledige stadstoegang vanaf het Leonardkruispunt tot Delta heraanleggen. Drie 'verbonden' sites hertekenen door de monofunctionele handels- of kantoorzones om te bouwen tot wijken. Nieuwe tramlijnen tot Adeps aanleggen. Een ondergrondse ontradingsparking ter hoogte van het gemeentelijke stadion bouwen (1.500 plaatsen). Vijf nieuwe groene ruimten en drie nieuwe openbare plaatsen aan- leggen en een stadsboerderij en een ecoduct bouwen. Voorzien in zones voor de zachte mobiliteit die gescheiden zijn van de autostromen. En het Herrmann-Debrouxviaduct vervangen door een menselijke stadsboulevard.

Het RPA - richtplan van  aanleg - Herrmann-Debroux is een omvangrijk project dat het uitzicht van Oudergem grondig zou moeten veranderen.

'We weten nu al dat het Herrmann-Debrouxviaduct niet eeuwig kan meegaan en net als het Reyersviaduct zal moeten worden afgebroken', zegt de burgemeester. 'Rekening houdend hiermee kunnen we wachten tot het instort en improviseren, ofwel anticiperen en de stadstoegang meteen op een globale manier te hertekenen. Voor ons is het duidelijk: wij moeten de stad van morgen voorbereiden.'

Ook al resulteert het RPA Herrmann-Debroux uit een intense druk van de gemeente sinds begin de jaren 2000, toch is het ook een gewestelijk project. 'De uitdaging bestaat er niet enkel in om het viaduct te vervangen, maar ook om het aantal auto's dat Oudergem en Brussel binnenrijdt te verminderen, geloofwaardige alternatieven aan automobilisten ter  beschikking te stellen en onze levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren.'

In de praktijk voorziet het RPA in de omvorming van de snelweg tot een met bomen omringde stadsboulevard vanaf het Leonardkruispunt, met in de richting van de stadstoegang een strook voorbehouden voor bussen, een strook die rechtstreeks naar de toekomstige ontradingsparking leidt, een strook die uitgeeft op het kruispunt Vorst / Debroux en een fietspad in twee richtingen. De configuratie met drie baanvakken aan de stadsuitgang zou dan weer worden behouden, aan- gezien er een busbaan in eigen bedding, een weg voor het plaatselijke verkeer en een fietspad zijn voorzien.

De nieuwe tramlijnen zouden Adeps en de ontradingsparking met elkaar verbinden, de een in Louiza en de andere in Roode- beek, met een erg hoge frequentie tijdens de spits via het kruispunt Herrmann-Debroux-Soeverein.

'Volgens het Gewest zou het aantal voertuigen dat tussen 6.00 en 10.00 uur Oudergem binnenrijdt, van 13.000 naar 8.000 dalen', verduidelijkt de schepen van Stedenbouw en Leefmilieu. 'Een groot aantal zal worden geabsorbeerd door het versterkte aanbod van het openbaar vervoer en het vervoer in eigen bedding, dat dan een aanzienlijk concurrentieel voordeel zal inhouden ten opzichte van de personenwagen. De aanhoudende files zullen naar verderop op de E411 verschuiven.  In  combinatie met de inrichting van verschillende wegen voor plaatselijk verkeer langs de toekomstige laan zal dit het transitverkeer in onze wijken aanzienlijk verminderen.'

Voor het deel van de laan tussen Herrmann-Debroux en Delta voorziet het RPA in een inrichting met twee keer twee baanvakken omringd met bomen.  Dit  zal worden geïnstalleerd aan de zuidkant, aangezien de noordkant is voorbehouden voor fiets- en voetpaden, evenals nieuwe groene ruimten, openbaar vervoer en plaatselijk verkeer. 'Deze laan zal eruit zien als de nieuwe Woluwelaan, namelijk een inrichting die elk vervoersmiddel een eigen plaats geeft en visueel van hoge kwaliteit is.'

Het RPA zet ook de grote richtlijnen uiteen voor de inrichting van drie 'verbonden' sites: in Delta, de Beaulieulaan en de supermarkt Carrefour. 'Het idee is om de Oudergemnaren in staat te stellen zich deze plaatsen opnieuw eigen te maken, die vandaag ofwel braakliggende terreinen, ofwel monofunctionele betonnen handels- of kantoorcomplexen zijn. Voor elk van deze  sites  worden in het RPA nieuwe bestemmingen vastgelegd, met huisvesting, buurtwinkels, kleine handelsruimten, openbare diensten, pleinen en openbare parken.'

'Iedereen is zich er vandaag van bewust dat het hoog tijd is om onze verplaatsingswijzen te veranderen', concludeert de burgemeester. 'Als wij de doelstellingen van de Klimaatconferentie van Parijs (COP21) willen bereiken en de toekomst van onze kinderen willen veiligstellen, moeten we de stad heruitdenken. Wij moeten de bewoners de ruimte teruggeven die de auto hen heeft ontnomen. Het RPA Herrmann-Debroux is een historische kans voor Ouder- gem en voor Brussel. Voor het eerst voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich van de nodige middelen om de koolstofarme stad van morgen voor te bereiden.'

 

 

Alle details op oudergem.be

 

Geen tijd om het 2.200 pagina's tellende ontwerp te lezen? Op de website van de gemeente www.oudergem.be vind je een beknopte en visuele samenvatting van het RPA Herrmann-Debroux met een 'voor en na'.

 

Meer