Alle news

20/05

Schepen Pascale Despineto overleden

 

 

Pascale Despineto, Oudergems schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand, overleed op zaterdag 12 januari 2019. Ze was 57 jaar.

Pascale Despineto was van jongsaf politiek geëngageerd (FDF en vervolgens DéFI). In 1988 kwam ze op 26-jarige leeftijd voor het eerst op bij de verkiezingen en mocht ze als één van de jongste vrouwelijke verkozenen in België meteen ook een schepensjerp omgorden. 

De afgelopen 30 jaar was ze schepen van Jeugd, Solidariteit, Europese Zaken, Animatie, Bevolking en Burgerlijke Stand, terwijl ze tegelijkertijd haar professionele loopbaan bij de RSZ voortzette. 

Na haar herverkiezing op 14 oktober jongstleden tekende ze opnieuw voor het schepenambt van burgerlijke stand, ondanks de ziekte die haar verzwakte.

" Pascale was een gedreven, joviale en zeer betrokken persoon in het gemeenteleven ", reageert Didier Gosuin, Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding. " Ze kwam steeds haar woord en haar verplichtingen na en was een loyale vriendin. Op haar kon je echt vertrouwen, wat vandaag de dag een zeldzame eigenschap is. We zullen haar heel erg missen. "

Pascale Despineto speelde een voortrekkersrol in de revitalisering van de gemeente in de jaren negentig en 2000. Ze stond mee aan de wieg van de wedstrijd 'Oudergem in de bloemen', de 'Apéros du Boulevard' en de Sint-Juliaanmarkt. Daarnaast ondersteunde ze ook de organisatie van talrijke evenementen en buurtfeesten. Aan haar danken we de oprichting van het toeristische kantoor van Oudergem, evenals de eerste openstelling van het domein Hertoginnedal voor het grote publiek. 

Haar laatste grote project was de reorganisatie van de dienst burgerlijke stand in de aanloop naar de opening van het nieuwe Chirec. Dat omvatte ook de lancering van een gemeentelijk contactpunt in het ziekenhuis zelf. Een hervorming waar ze met verbluffende efficiëntie aan timmerde, zodat Oudergem feilloos kan overgaan van 3 naar 3000 geboorteregistraties per jaar.

" Pascale zegende het huwelijk in van honderden, zo niet duizenden Oudergemnaars. Toch was ze een discrete vrouw die geen roem najoeg ", getuigt Sophie de Vos, waarnemend burgemeester. " Samen met haar man zette ze zich actief in voor talrijke lokale verenigingen. Ook de culturele uitstraling van de gemeente was een van haar stokpaardjes. De meeste mensen die dagelijks haar pad kruisten, beseften niet hoezeer ze zichzelf wegcijferde voor anderen. "

Het college, de gemeenteraad en alle medewerkers van het gemeentebestuur van Oudergem betuigen hun medeleven aan haar man en nabestaanden.