Alle news

03/03

Schoolbemiddeling : de meest voorkomende problemen

 

Pestgedrag, van school gestuurd, geheroriënteerd... Een schoolparcours verloopt niet altijd vlot. Om die " ongevallen " op te vangen biedt Oudergem een schoolbemiddelingsdienst die uniek is in zijn genre. De dienst richt zich tot kinderen met schoolmoeheid maar ook tot hun gezin. In 2017- 2018 schoot die 82 Oudergemse jongeren te hulp.

" Meestal komen we tussen naar aanleiding van een probleem of een beslissing van de klassenraad ", zegt Frédéric Robert, coördinator van EsPas . “ We merken evenwel een voortdurende stijging van het aantal situaties van schoolmoeheid die met pestgedrag verband houden. " EsPas roept ouders op om waakzaam te zijn, want hoe eerder een moeilijke situatie wordt aangepakt, hoe makkelijker het evenwicht kan hersteld worden. " Het is belangrijk om te verduidelijken dat het merendeel van de vragen om hulp slechts een eenmalige tussenkomst vergt en snel wordt opgelost. De bedoeling is om de dialoog gaande te houden. Dat is de beste preventie. "

 

Infos : frobert@auderghem.irisnet.be