Nieuws

Terug naar news

Sluikstorten gebrek aan netheid : Een nieuw speciaal interventieteam

Afval, niet met vakantie. Integendeel… Om die reden maar ook om iets te doen aan de tekortkomingen van Net Brussel heeft de gemeente onlangs een nieuw speciaal interventieteam opgericht. Waarom? Haar mogelijkheden voor schoonmaak en ophaling buiten de traditionele werktijd uitbreiden en zo afvalophoping in het weekend vermijden. Een maatregel als aanvulling op de mobiele bewakingscamera's die werken sinds januari jongstleden (zie De Oudergemnaar n°106 ).

"Sinds enkele maanden merken we een toename van inbreuken op de openbare netheid in het weekend, via sluikstorten maar ook door opengereten vuilniszakken en overvolle vuilnisbakken", constateert Dimitri Treuttens, hoofd Wegenwerken. "Afval trekt ander afval aan, vuil stapelt zich op en de situatie wordt snel ondraaglijk voor de buurtbewoners ".

Het onlangs opgerichte  team zal zich volledig bezighouden met interventies tijdens het weekend. Het is samengesteld uit twee medewerkers en heeft een vrachtwagen om meteen afval op te halen. "We hebben ervoor gekozen om de gemeente in 4 zones in te delen,  twee ervan worden zaterdag geïnspecteerd, de andere twee op zondag". Uiteindelijk zullen alle straten voortaan 6 dagen van de 7 worden schoongemaakt door de gemeentediensten. Sociale media worden bovendien in de gaten gehouden voor een snelle interventie in de moeilijkste situaties.

"Het meest frustrerende voor onze diensten is dat Oudergemnaars soms de gemeentewegen en de gewestwegen, die onder de bevoegdheid van Net Brussel vallen, door elkaar halen", betreurt de schepen van Openbare Ruimte. "Het is met name om iets te doen aan de tekortkomingen van Net Brussel dat we gedwongen waren om dit team op te richten".

De eisen gesteld aan gewestelijke medewerkers verschillen immers van de eisen opgelegd aan de gemeenteteams. De gemeente heeft bovendien meermaals haar ongenoegen geuit bij het Gewest. "Maar blijkbaar is Oudergem voor Net Brussel een nette gemeente en wordt ze dus niet als een prioriteit beschouwd bij personeelsgebrek", zegt de schepen geërgerd. "Voor ons is het overduidelijk: wat betreft netheid, kan het altijd beter".