Nieuws

Terug naar news

Een infolijn beantwoordt al uw vragen over het apenpokkenvirus

Om een antwoord te bieden op de vragen en verzoeken m.b.t. het apenpokkenvirus zal een nieuwe telefonische informatielijn voor het Brussels Gewest beschikbaar zijn vanaf 22 augustus 2022.

Personen die vragen hebben of meer informatie wensen m.b.t het apenpokkenvirus kunnen vanaf 22 augustus terecht op het nummer 02/214.19.29. Vragen over deze epidemie, de symptomen van dit virus, de preventie- en beschermingsmaatregelen, de beschikbare testen en vaccins, de criteria waaraan men moet voldoen om toegang te hebben tot vaccinatie, de procedures of aangaande de locaties waar men terecht kan voor screening en vaccinatie kunnen hier behandeld worden. Let wel dat het niet mogelijk zal zijn om via dit kanaal een test- of vaccinatieafspraak te maken.

Deze infolijn bedoeld voor het grote publiek en personen die werken in de gezondheidszorg  is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 17.30 u. en op zaterdag van 09.00 u. tot 13.00 u. De operatoren zullen u te woord kunnen staan in het Frans, het Nederlands en het Engels.

 

__________________________________________________________________________________

Alle informatie over het appenpokkenvirus is ook beschikbaar op het GGC website.

Over de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) : De GGC speelt in het Brussels Gewest een fundamentele rol op het gebied van gezondheid en persoonlijke bijstand. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren. De GGC omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.