Evenementen & Verenigingen

News

Openbare overlast: bemiddeling boven boete

 

Boetes opgelegd door de politie zijn het best gekend. Daarnaast zijn er ook administratieve boetes, die worden uitgeschreven door de gemeente, met name om openbare overlast te bestraffen. Je moet dan wel eens diep in de portefeuille tasten: tot 350 euro. Oudergem heeft evenwel beslist een andere weg in te slaan: de bemiddeling. Dit alternatief kent steeds meer succes.

Een alternatief dat steeds meer succes kent

Meer

De digitale openbare ruimte plechtig geopend


De digitale openbare Ruimte van het Jeugdhuis (Waversesteenweg 1981) werd onlangs plechtig geopend (zie Oudergemnaar 87). Nieuwe pc’s, nieuwe tablets, nieuwe server, nieuwe printer, nieuw interactief bord en gratis wifitoegang... Het materiaal is voortaan vrij beschikbaar tijdens permanenties, op dinsdag en donderdag van 16 tot 19 uur. Er zijn ook nog enkele opleidingsplaatsen.

De Oudergemnaar nr89 (April- Mei 2015)

 

Meer

Moestuinen op het dak van het sportcentrum Willegems

 

 

Moestuinen op het dak van het Sportcentrum Willegems? Dat is het originele idee dat kiemde in de geest van de leden van de wijk van Oud Sint-Anna. Hun stevig onderbouwd project kreeg een subsidie van Leefmilieu Brussel.

Van haar kant reikte de gemeente de nodige vergunningen uit en installeerde ze een picknicktafel. Momenteel telt de moestuin een vijftiental houten bakken en een composteerzone. De eerste seizoensgroenten werden al geplant.  

 

 

Meer

Stormbekken van Ten Reuken: de bodemtests duren langer

 


Nieuwe ontwikkelingen in het overstromingsdossier: de bodemtests die voorafgaan aan de bouw van het stormbekken van Ten Reuken zijn beëindigd. De BMWB heeft evenwel besloten nieuwe analyses uit te voeren om de bouwwijze te bepalen die zo weinig mogelijk last berokkent aan de grote bomen van het aangrenzende park.

We herinneren eraan dat het stormbekken van Ten Reuken het centrum van de gemeente moet vrijwaren van overstromingen. Het is een aanvulling op de beide andere bekkens die in aanbouw zijn op de Watermaalbeek.

 

 

Meer

Al 4 jaar na elkaar daling van de criminaliteit


De criminaliteit in Oudergem daalde in vier jaar tijd met nagenoeg 20%. De meest opzienbarende daling wordt onder meer opgetekend in de diefstallen op de openbare weg. Enige schaduwzijde: inbraken. Die namen in 2014 aanzienlijk toe.

Diefstallen met geweld daalden met 43%

Meer

De Oudergemmenaren blijven de Brusselaars die het minst belasting betalen

 

Oudergem heeft haar begroting 2015 goedgekeurd: geen verhoging van de lokale belastingen, evenwicht voor het 34ste opeenvolgende jaar en investeringen die 2 tot 4 maal hoger liggen dan in de andere gemeenten... In een sombere economische context wordt de financiële toestand van Oudergem meer en meer...buitengewoon.

Meer

Eén enkele pool voor hulp aan personen

 

De gemeente heeft onlangs het gebouw aangekocht dat zich bevindt op de nummers 1324-1326 langs de Waversesteenweg, niet ver van het Thomas Balisplein. Daarin wil ze alle diensten groeperen die hulp aan personen aanbieden met het oog op de creatie van één enkele pool volledig gewijd aan ”samen leven”.

Meer

15 jongeren nemen het heft in eigen hand

 

Een zelffinancieringsproject als levensles

Jonge mensen die hun lot in eigen handen nemen. En die er tegenaan gaan om een droom te verwezenlijken. Dat is de uitdaging die Cempa, de educatieve cel van het Preventiehuis, aangaat samen met een vijftiental Oudergemse jongeren. Over welke droom gaat het? Vertrekken naar Quebec en er een nieuwe wereld, een nieuwe cultuur ontdekken. Het principe? Zelf hun reis financieren, en leren verantwoordelijkheid dragen.

Meer

Sneeuw en trottoirs: beetje hulp nodig?

 

Als het heeft gesneeuwd, moet iedereen zijn trottoir vrijmaken. Als het zover komt, zullen de Straatagenten een speciale campagne ”sneeuwruimen” opzetten. Ze zullen een ronde in de gemeente doen en het reglement in herinnering brengen bij diegenen die het zouden zijn vergeten.

”Het is evenwel niet voor iedereen evident het trottoir voor de deur sneeuwvrij te maken”, geeft Bérengère Lefrancq, coördinatrice, toe. ”Waarom dan niet die wettelijke verplichting benutten om de relaties met de buren te versterken?”.

Meer