20200430_GR

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 30.04.2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem - Gebruikshandvest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

VIVAQUA - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 04.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Aankoop van een 6x4 containervrachtwagen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst voor de plaatsing van Oliobox en de inzameling van frituurvetten –en oliën tussen de firma QUATRA en de gemeente OUDERGEM - Bijakte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Onderhouds- en inrichtingswerken van de asfalt - Opdracht via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande op te stellen - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst betreffende de levering van het programma voor parkeerbeleid, derogatiekaarten en controle terminals voor op de openbare weg. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Aanpassing van het reglement van de franstalige bibliotheken en ludotheek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Oudergem en "ONE"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Bewoningsovereenkomst van de gebouwen 1979 Waversesteenweg, 3 Krijgkundestraat en handelspand 1071 Waversesteenweg.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst tussen Gemeente Oudergem en vCultuurconnect vzw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Herzien begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer