20210527_GR

Gemeenteraad - 27.05.2021 - Uitzending

De vergadering van de Gemeenteraad wordt virtueel op donderdag 29.04.2021 om 20:00 gehouden.

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

VZW Le Pavillon - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

La Maison des Jeunes d'Auderghem - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

IRISteam – Bestuurder - kandidatuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigster van de gemeente in de raad van bestuur van SIBELGA-INTERFIN.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van een afgevaardigde naar de Algemene Vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 15.06.2021 - Stemming over alle agendapunten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Gebruik van vaste camera's (multi-angles)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Persoonsgegevens: wijziging van het contract met de onderaannemer CIVADIS- MyShir

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

WASTRA-perimeter - sluiting van een memorandum van overeenstemming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Wijziging van het subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Reglement van de wedstrijd voor gratis deelname aan voetbalkampen in het gemeentelijk stadion

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Subsidie Overeenkomst 2020 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de verzoeken van de gemeenten om vaccinatie te reserveren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer