Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160): Inbraak / Huisinvasie

Het punt wordt van de dagorde gehaald.