Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Brand in een onbewoond huis bij Herrmann-Debroux in Oudergem

Mijnheer de voorzitter,
Dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Begin april waren de bewoners van de wijk Herrmann-Debroux getuige van een indrukwekkende brand in de vroege ochtenduren in een houten constructie palend aan een onbewoond huis, het voormalige Shell-tankstation. Deze plek is, zoals we weten, al jaren verlaten.
Ik vraag me af wat de plannen voor deze locatie zijn, vooral nu een deel ervan verwoest is. Wat zijn de plannen van de eigenaar? Werd de gemeente om een bouwvergunning gevraagd?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:
Geachte collega's,
De vraag naar de oorzaak van de brand is het voorwerp van een onderzoek waarvan de inhoud en de conclusies ons niet door justitie zijn meegedeeld.
De eigenaar is van plan het gebouw af te breken. Hij werd erop gewezen dat voor de sloop een vergunning moet worden aangevraagd en dat deze minstens de plaatsing van een passende omheining moet omvatten (zowel uit het oogpunt van veiligheid als van stedenbouw).
We hebben op dit moment nog geen enkele aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning ontvangen.
Ik heb vernomen dat de eigenaar overweegt verschillende architecten om ideeën te vragen voor een woonproject met een handelszaak op de benedenverdieping. Hij werd erop gewezen dat het project binnen aanvaardbare bouwprofielen moet blijven, rekening houdend met de woonwijk "Appelbloesemgaarde" en de andere gebouwen die op het kruispunt Herrmann-Debroux/Vorstlaan zijn opgetrokken. Dit project moet ook worden ontworpen in de context van de ontwikkeling van de stadsboulevard waarin is voorzien in het RPA Delta-Herrmann-Debroux.