Alle news

02/03

9 senioren op de 10 voelen zich veilig

 

Het preventiehuis maakt de resultaten bekend van de leefbaarheidsenquête.

 

Eind 2017 hield het Preventiehuis een uitgebreide enquête om naar de gevoelens van de Oudergemse senioren te peilen. Daarvan zijn de resultaten net binnen.  442 Oudergemnaren boven de 65 hebben vrijwillig geantwoord op een resem vragen omtrent het welzijn en de leefbaarheid in de gemeente. Het doel? De verwachtingen van de senioren in kaart brengen om zo het werk van het Preventiehuis, de Gemeenschapswacht en de politie te herijken.

 

65% van de senioren die de enquête invulde verklaarde zich tevreden over de leefbaarheid in de gemeente. Slechts 4% voelde zich onveilig en 93% beoordeelde de gemeente gemiddeld tot zeer rustig. Deze resultaten moeten wellicht in verband gebracht worden met de historisch lage criminaliteitscijfers in de gemeente.

 

"T och werden diverse verbeterpunten vastgesteld ", noteert Jean Noël, de directeur van het Preventiehuis. " Niet verrassend werden de verkeersdrukte, de snelheid van de voertuigen en de toestand van de voetpaden die nog niet werden vernieuwd aangehaald door de respondenten. "

 

Een ander opmerkelijk punt uit dit onderzoek heeft te maken met vereenzaming. In tegenstelling tot het vorige onderzoek voelt de meerderheid van de senioren (88%) zich niet eenzaam." Slechts een klein deel van de ondervraagden kaart aan dat de moeilijke toegang tot openbaar vervoer hen soms aanzet om thuis te blijven ", merkt Jean Noël op, die tevens aanstipt " dat de gemeente nog werk voor de boeg heeft om de vele activiteiten voor senioren in Oudergem beter bekend te maken ".