Nieuws

Terug naar news

Vervuiling: Oudergem wil gezondheidsonderzoek viaduct

In Parijs tonen metingen aan dat de concentraties van verontreinigende stoffen in de buurt van verkeersaders tot vier maal hoger liggen... De gemeente, hiermee geconfronteerd door het viaduct E411, besliste om officieel het Brusselse Gewest en de federale overheid te interpelleren.

Het verzoek is nu formeel ingediend. Oudergem wil een onderzoek om de impact van het viaduct te meten op de gezondheid van Oudergemnaars.

"Al meer dan 5 jaar blijven de studies toenemen. WGO trekt aan de alarmbel en Europa stapelt de rapporten op", constateert de waarnemende burgemeester. "Vandaag kan niemand meer ontkennen dat vervuiling een impact heeft op de gezondheid en dat het de levens-verwachting vermindert. Maar we hebben de indruk dat niemand in België de ernst van de situatie inziet. Zij die moeten reageren doen niets of zijn tevreden met halve maatregelen". De burgemeester herinnert eraan dat de Europese Commissie op 30 mei 2016 een inbreukprocedure heeft ingeleid tegen België omdat het de omvang van het probleem luchtverontreiniging in Brussel zou verbergen...

"Metingen uitgevoerd door Airparif in regio Parijs tonen aan dat de jaarlijkse gemiddelde concentratie van verontreinigende stoffen, in de buurt van verkeersaders, tot vier maal hoger kan liggen dan het peil gemeten in de basisstations", zegt hij. "Daarom willen we een onafhankelijke studie die de impact van het viaduct meet op de gezondheid van Oudergemnaars.

Om die reden willen we dat het Gewest meetstations installeert op het kruispunt tussen de E411 en de Vorstlaan alsook aan Delta". Maar Oudergem gaat verder. In een door de gemeenteraad aangenomen motie verzoekt de gemeente om dringende maatregelen te nemen bij pollutiepieken of hoge ozonconcentratie en dit vanaf de drempelwaarde voor informeren. "We moeten de moed hebben om snelheidsbeperkingen op te leggen en zelfs maatregelen te nemen bedoeld om het verkeer te beperken of streng aan banden te leggen bij pollutiepieken. We weten dat de pieken zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Niets ondernemen vandaag is als het niet verlenen van hulp aan personen in nood".

Wordt aan deze verzoeken geen gevolg gegeven, dan overweegt de gemeente om verschillende acties op te zetten. Wordt vervolgd...