Gemeenteraad - Beraadslagingen

Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Titel van Ereschepen - Dhr Bernard Noël - Machtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Lieve Jorens

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van de heer Jean-Claude Vitoux

Procès-verbal de la séance du 06.12.2018

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Interview gegeven door de Schepen van Onderwijs in het tijdschrift van de Oudervereniging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Aanvullend punt ingeleid door mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Toekenning voor 2018 van een eindejaarstoelage

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2019- Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Vernieuwing van het belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer