Gemeenteraad - Beraadslagingen

Bodycams: principeakkoord

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Vastelling van de basishuren van het gebouw gelegen 10 Krijgkundestraat.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning - Wijziging wegens de uitoefening van het algemeen toezicht op de plaatslejijke besturen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Renovatie van trottoirs en wegen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Titel van Ereschepen - Dhr Bernard Noël - Machtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Lieve Jorens

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van de heer Jean-Claude Vitoux

Procès-verbal de la séance du 06.12.2018

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Interview gegeven door de Schepen van Onderwijs in het tijdschrift van de Oudervereniging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Aanvullend punt ingeleid door mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Toekenning voor 2018 van een eindejaarstoelage

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2019- Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer