Gemeenteraad - Beraadslagingen

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Bijkomende schepen - artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Achtste Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Voorzitterschap van de Gemeenteraad - artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing van de plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Gemeenteraad - Ouderschapsverlof - artikel 11 van de Nieuwe Gemeentewet - Mevrouw Stéphanie PAULISSEN

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.11.2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Vervanging van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van een Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Verkiezing van de leden van de politieraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRUTELE - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer