20191219_GR

Reglement Belasting op de gebouwen die ongezond en onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtigen van veiligheid en hygiëne voldoen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Wijziging van belastingreglementen ten gevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Wijziging aan het belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteit

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Wijziging van het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement voor het gebruik van de openbaar ruimte - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting Reglement op de private woningen, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting-Reglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting-Reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement betreffende de belastingen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting-reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg-vernieuwing en toevoeging van een artikel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer