Gemeenteraad - Beraadslagingen

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Vernieuwing van het belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijziging aan het belasting Reglement op de vaste panelen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijziging van het belasting reglement op de banken en financiële instelligen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijziging van het belasting reglement op de tweede verblijven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijziging aan het belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteit

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Aankoop van een gebouw gelegen 1580/1582 Waversesteenweg 3 te Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2019 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Goedkeuring van de rekeningen van de Raagevende sportcommissie dienstjaar 2017

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Agenda 21 - Deelname van de Gemeente Oudergem aan de campagne "FairTrade Gemeentes": Goedkeuring van de resolutie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijkhandelaarscomites - uitkering der toelagen ingeschreven in de begroting van 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Ondersteunende en controlerende overeenkomst als onderdeel van het beheersysteem voor de in de eerste fase van de beheersplannen geselecteerde scholen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Mededelingen : College van Burgemeester en Schepenen - huishoudelijk reglement - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer